Čím se zabýváme?

Provádíme environmentální výzkum rostlin s cílem co možná nejúplnějšího poznání jejich vlastností, použitelných při vývoji a výrobě nových látek a materiálů pro humánní i veterinární účely. Naše receptury jsou stavěny tak, aby u nich byl významný kurativní a ne pouze paliativní účinek. Zkoumáme základy vzniku zdravotního problému a na jeho úrovni potom pracujeme při jeho řešení.

"Empatie s pacientem, empatie s léčivou rostlinou, empatie s účinnou látkou."

Vlastní výzkum

Provádíme výzkum podle vlastních interních zadání. Výsledky výzkumu aplikujeme do vytváření produktů, které zpřístupňujeme široké veřejnosti.

Zakázkový výzkum

Nabízíme poradenství a zakázkový výzkum a vývoj na základě zadání klientů. Specializujeme se na léčivé rostliny a konopí, jejich zpracování a využití.

edukace a vzdělávání

Děláme osvětu o účincích léčebných vlastností rostlin a snažíme se naše výsledky prezentovat co nejširšímu spektru odborné i laické veřejnosti.

Spolupráce s institucemi

Spolupracujeme s řadou institucí, vysokých škol, univerzit, laboratoří, výzkumných ústavů, zdravotnických zařízení a lékařů.

pomoc pro pacienty

Identifikace problému, tvorba plánu postupu, individualizace dle získaných informací, vyhodnocování výsledků. Těší nás, že naše poznatky a výsledky z výzkumů pomáhají jak humánním tak veterinárním pacientům.

odborné publikace

Publikujeme odborné články na téma účinků léčivých rostlin a konopí. Aktivně se zúčastňujeme formou vlastních příspěvků nejrůznějších konferencí k danému tématu.

vedení ústavu

ing. františek bednařík

Ředitel ústavu
František Bednařík se dlouhá léta věnoval výzkumu fermentačních procesů substrátů pro pěstování jedlých hub, výzkumu klíčení semen lesních dřevin a pěstování léčivých rostlin a jejich využití. V posledních letech se zaměřuje na výzkum využití konopí pro lékařské a veterinární účely.

konzultanti pro výzkum

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult

chemik a vědec

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM

veterinární lékař

odborní konzultanti

hana haplová

fyzioterapeutka
email
info@vucannasan.cz

Pusťte si naše přednášky plné informací o léčbě konopím a fytoterapií

Cannafest Praha 2017

V roce 2017 jsme se zúčastnili veletrhu Cannafest Praha, kde Ing. Bednařík přednášel na téma fytoterapie konopím v humánní a veterinární medicíně. Pro zhlédnutí celé přednášky prosím kliněte na odkaz níže.
https://slideslive.com/38910835