CANNAFEST

Byli jsme na Cannafestu 1.-3.11.2019, více na www.cannafest.com

Prezentaci Ing. Františka Bednaříka z Cannafestu naleznete na následujícím odkazu VÚ Cannasan – Cannafest 2019 finální

Čím se zabýváme?

Provádíme environmentální výzkum rostlin s cílem co možná nejúplnějšího poznání jejich vlastností, použitelných při vývoji a výrobě nových látek a materiálů pro humánní i veterinární účely. Naše receptury jsou stavěny tak, aby u nich byl významný kurativní a ne pouze paliativní účinek. Zkoumáme základy vzniku zdravotního problému a na jeho úrovni potom pracujeme při jeho řešení.

"Empatie s pacientem, empatie s léčivou rostlinou, empatie s účinnou látkou."

Vlastní výzkum

Provádíme výzkum podle vlastních interních zadání. Výsledky výzkumu aplikujeme do vytváření produktů, které zpřístupňujeme široké veřejnosti.

Zakázkový výzkum

Nabízíme poradenství a zakázkový výzkum a vývoj na základě zadání klientů. Specializujeme se na léčivé rostliny a konopí, jejich zpracování a využití.

edukace a vzdělávání

Děláme osvětu o účincích léčebných vlastností rostlin a snažíme se naše výsledky prezentovat co nejširšímu spektru odborné i laické veřejnosti.

Spolupráce s institucemi

Spolupracujeme s řadou institucí, vysokých škol, univerzit, laboratoří, výzkumných ústavů, zdravotnických zařízení a lékařů.

pomoc pro pacienty

Identifikace problému, tvorba plánu postupu, individualizace dle získaných informací, vyhodnocování výsledků. Těší nás, že naše poznatky a výsledky z výzkumů pomáhají jak humánním tak veterinárním pacientům.

odborné publikace

Publikujeme odborné články na téma účinků léčivých rostlin a konopí. Aktivně se zúčastňujeme formou vlastních příspěvků nejrůznějších konferencí k danému tématu.

vedení ústavu

ing. františek bednařík

Ředitel ústavu
František Bednařík se dlouhá léta věnoval výzkumu fermentačních procesů substrátů pro pěstování jedlých hub, výzkumu klíčení semen lesních dřevin a pěstování léčivých rostlin a jejich využití. V posledních letech se zaměřuje na výzkum využití konopí pro lékařské a veterinární účely.

konzultanti pro výzkum

Prof. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult

chemik a vědec

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM

veterinární lékař

odborní konzultanti

bc. hana haplová

odborný konzultant pro zdravotnickou péči

BC. VĚRA GRAFOVÁ

odborný konzultant pro zdravotnickou péči

Podívejte se na naše přednášky plné informací o léčbě konopím a fytoterapií

Přehrát video

Fytoterapie konopím v humánní a veterinární medicíně, Cannafest 2017, Praha

V humánní medicíně se v současné době využívají  k léčbě odrůdy konopí s vyšším obsahem THC . Vysoký obsah THC  v těchto odrůdách konopí však současně pro svoje psychogenní účinky limituje množství léčených pacientů. Odrůdy s nízkým obsahem THC , tj. do 0,2% THC v sušině, jsou  pro farmaceutický průmysl  technologicky využívány k produkci CBD, popř. CBG. Cílem výzkumné práce bylo zjistit možnosti využití odrůd s nízkým obsahem THC k léčbě různých onemocnění. V roce 2015 byl vyvinut zcela nový postup při zpracování konopí setého pro léčebné využití, spočívající mimo jiné v kombinaci konopí setého a léčivých bylin. V letech 2015 a 2016 byl tento způsob  fytoterapie aplikován u rozsáhlého souboru pacientů s různými diagnózami. Výsledky ukazují na mimořádný potenciál využití tohoto způsobu fototerapie v humánní medicíně.

Konopný lék a pacienti: Kdo je spokojen se současným stavem?

Zajímavá přednáška Prof. RNDr. Lumíra Hanuše, DrSc., Dr.h.c.mult, na téma historie konopí, jeho biochemie, pěstování, účinky, ale také o velmi složité právní stránce léčby konopím.

 

Conferences for English speaking visitors

Přehrát video

Cannabis Phytotherapy in Human and Veterinary Medicine, Demystifying cannabis, Ljubljana

At the present time the cultivars of hemp with a higher THC content are used for treatment in the humane medicine. However a high THC content in these breeds limits the number if patients under treatment due to its psychogonical effects. The breeds with a low THC content, i. e. up to 0.2%  THC in the dry matter are used for pharmaceutical industry for the production of CBD eventually CBG. The goal of the development was to find out the possibilities of the use of the breeds with a low THC content for the treatment of various illnesses. A completely new procedure to process the sown hemp for the curative purpose was developed in 2015. This way of treatment by hemp was applied at a vast pool of patients with various diagnoses. The results denote an extraordinary potential of the use of breeds of sown hemp with the low THC content in the humane medicine.

Cannabis Phytotherapy in Human and Veterinary Medicine, Cannafest 2017, Prague

Whole Cannafest 2017 conference could be watched on following website (including presentation infographic) – watch here.